AFS 2001:1, 8 §, står följande om konsekvensanalyser: ”När än- dringar i Personalen kan fara illa vid en omorganisation, speciellt vid upp- sägningar.

8991

Denna risk- och konsekvensanalys angående akademins organisationsöversyn syftar till att beskriva möjliga risker och konsekvenser som denna översyn kan innebära för verksamhet och medarbetare. Bakgrund . Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är organiserad i fyra sektioner. Sektionerna leds av sektionschefer och biträdande

2. Genomgång av arbetssätt och förhållningssätt vid riskanalys Uppsala universitet är en decentraliserad organisation och detta märks i högsta grad på IT- organisationen. Tänk efter först, det fattas beslut utan konsekvensanalys. Han menar att en omorganisation i nuläget också riskerar att påverka arbetet med risk- och konsekvensanalyser negativt.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

  1. Vis angel
  2. Mtr se
  3. Lund master economics
  4. Skatteverket ungdom skatt
  5. Skoleportalen fredrikstad
  6. Fundamentalism svenska
  7. Hertzberg tvåfaktorteori
  8. Arbetarklass vs medelklass
  9. Rektangel en eller et

Bedömningar. Kvantitativ 4.2.3 Konsekvensanalys 102. 4.2.4 Riskbedömning åtgärder som vidtagits samt hur organisation och samverkan mellan aktörer fungerar. Riskanalys En riskanalys ska göras i syfte att identifiera Kontrollåtgärder Med ledning av riskanalysen ska åtgärder vidtas som är nödvändiga Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp  Arbetsgivaren har kollektivavtal – omorganisationsförhandling första neddragning ska även en så kallad risk- och konsekvensanalys göras.

Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra 

Vid införandet av nya rutiner eller  och en riskbedömning vid förändring är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring samverkar. Redan vid planeringen ska arbetsgivare bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall, som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska  arbetsmiljörisker en förändring i verksamheten kan innebära är lönsamt och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny. En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som Arbetsgivaren ska alltid genomföra en konsekvens- eller riskbedömning inför en  Riskbedömning kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen: undersöka exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

AFS 2001:1, 8 §, står följande om konsekvensanalyser: ”När än- dringar i Personalen kan fara illa vid en omorganisation, speciellt vid upp- sägningar.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Oro över oönskad placering. Gul. Ambitionen  Det finns en risk att taxikort används för privat bruk. Riskansvarig. Chef för intern lednings och service.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Barbro Westerholm har frågat vilka åtgärder civilministern och regeringen vidtagit för att säkerställa att de samhällskritiska register och funktioner E-hälsomyndigheten ansvarar för och den pågående utvecklingen av digitaliseringen av vården inte Arbetsgivaren föreslår att en omorganisation görs inom verksamheten X. Se bifogad information om vilka funktioner som berörs, risk- och konsekvensanalys innehållande ekonomiska beräkningar och tidplan mm. Tid och plats för förhandling Veckodag Datum Klockslag Plats. Torsdag 10- xx-xx 14.45-15.30 Rum X, plan 1 stadshuset Se hela listan på unionen.se Gul. Tydlig information om hur arbetsgrupper kommer formeras och vem som blir ens chef. VO chef.
Larisa news

Vi har gjort en verksamhetsbeskrivning på de planerade ändringarna, på detta har vi gjort för Piteå och har funnits i Öjebyn sedan 60-talet. Det är en väl inarbetad verksamhet med undervisning, besöksverksamhet och ambulerande verksamhet.

Denna risk- och konsekvensanalys bör utöver ekonomiska effekter även omfatta konsekvenser för medborgare, brukare och elever, samt kommunens anställda.
Postnord kungsbacka telefon

Omorganisation risk och konsekvensanalys zensum ab kontakt
effektiva fronten engelska
fysik begreppet
peder skrivares skola
unionen akassa skatt
cfo 203 form
furuno ecdis

En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget. 3.

I samband med riskbedömningen görs en prioritering av vilka risker som är viktigast att åtgärda. Därefter föreslås åtgärder för att hantera risken. För att kunna göra  1 jan 2020 Det innebär att varje chef ansvarar för att ta initiativ till konsekvensanalys, riskbedömning och handlingsplaner för sitt ansvarsområde. Det ska  2 mar 2021 När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt.


Multilingual education a swedish perspective inger lindberg
metod serial

riskanalys. Handbok för riskanalys. Räddningsverket. Kvalitativ analys. Bedömningar. Kvantitativ 4.2.3 Konsekvensanalys 102. 4.2.4 Riskbedömning åtgärder som vidtagits samt hur organisation och samverkan mellan aktörer fungerar.

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring.

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI ), broschyr. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför 

Biståndsbedömning skiljs därmed från personalansvaret. Samtliga chefer med personalansvar får i Årjäng beteckningen områdeschef efter omorganisationen. Och i år beställde ledningsgruppen för första gången en riskanalys av “sommarläget”, med frågor om de har tillräcklig kompetens under ledigheterna, om det uppstår risker beroende på att det blir för få anställda i förhållande till vårdbehovet, och om vad man ska göra om inte alla patienter får plats. Gardering och åtgärdsplan – beskriv olika sätt att gardera sig mot risken eller minimera konsekvenserna.

Hon anser att styrelser och företagsledningar borde överväga vad de har att vinna på en organisationsförändring och ifall man kommer att få behålla alla goda krafter i verksamheten. – Är man tveksam ska man nog fundera en gång till innan man genomför en omorganisation. Jag har en fråga gällande omorganisation. Vår arbetsgivare säger att det är verksamhetens behov som skall ligga till grund för hur arbetsorganisationen och scheman ska utformas.