Tingsrätten konstaterade att överträdelse av förbudet mot könsstympning är straffbart redan som stämpling och att det därför inte krävs att man själv har för avsikt att delta i könsstympningen, utan att det räcker att man i samråd med någon annan beslutar att könsstympning ska utföras. Mannen …

6278

MÄN wants to create change of norms Many men feel that they are in the dock, which makes it difficult to get through to them with gender equality initiatives. This according to Lena Wallquist from the organisation MÄN.

För min del visste jag ingenting om vad som skulle hända. Jag skulle bli halal – genomgå något som gjorde mig ren och fin. Läs om Mål 5: Jämställdhet här. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot … Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare (översatta och dubbade till 13 språk) Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 13 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari, arabiska, ryska, tyska samt tigrinja. Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands.

Könsstympning män

  1. Bra present till blivande mamma
  2. Lunds gartneri
  3. Farger personlighet test
  4. Madeleine bernadotte 1938
  5. Konsultföretag elektronik
  6. Vr studion malmö
  7. Iso 13485 mdr
  8. Landbrugsavisen noteringer
  9. Anlägga paddock billigt
  10. Afs volunteer programs

I många länder, exempelvis USA, förekommer[US1] omskärelse i stor utsträckning bland män som inte är judar eller  Det finns även kända fall där pojkar och unga män blivit dödade på grund av de Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982:316) omfattar alla  Enligt en av Lifos källor är det ovanligt att flickor i Somaliland inte alls könsstympas, möjligen enstaka flickor i större städer. Män föredrar. av C Andersson · Citerat av 2 — Som en konsekvens av den aggressiva klitoris tros kvinnor vara vilda och promiskuösa om de inte köns- stympas. Vissa afrikanska män anser att könsstympade  av I Vesterlund · 2014 — Jag kommer att studera och dekonstruera hur lagstiftaren motiverat lagstiftningen för genitala ingrepp avseende kvinnor och män.

11 jan 2021 Osäker statistik skapar problem kring könsstympning av flickor och kvinnor Samhällets förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig kan 

I vissa grupper är andelen könsstympade betydligt högre: En central aspekt av könsstympning är att man vill kontrollera flickans och kvinnans sexualitet, något Essén helt förbiser. Jag kontaktade en annan forskare, Vanja Berggren, som ger en helt annan bild av konsekvenserna av könsstympningen. Att som Essén förminska könsstympning är respektlöst mot de utsatta, säger Berggren. Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men det kan ske även under spädbarnstiden Ingreppet görs oftast utan bedövning med primitiva verktyg av kvinnor som i regel inte är sjukvårdsutbildad.

SÅ GÅR KÖNSSTYMPNINGEN TILL. 2. 1 Operationen i landsbygd. Det första man gör när en flicka ska opereras, är att föra henne till en avskild plats. De assisterande lägger då henne i en halvliggande ställning med benen isär, och håller fast henne hårt i armar och ben.

Könsstympning män

Den vanligaste Vad är könsstympning? Kvinnlig könsstympning har som syfte att genom ett fysiskt övergrepp på flickor kontrollera deras kroppar och begränsa deras sexualitet. Ytterst handlar det om att se till att kvinnan bevarar sin oskuld tills hon gifter sig. Detta grundar sig i tanken att familjens heder beror på kontrollen av kvinnors och flickors sexualitet.

Könsstympning män

Varför? Och med vilka konsekvenser? Lönegapet mellan kvinnor och män: definitioner och orsaker  Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens  En grupp är enbart för män medan resterande fyra är för flickor och kvinnor. Under 10 tillfällen kommer deltagarna att ses för att – utifrån Reflection Action-metoden  Idag lever 125 miljoner könsstympade flickor och kvinnor.
Reservofficer engelska

Dessa risker är mindre för män som genomgått omskärelse, även om medicinska risker finns och smärta givetvis förekommer. Liksom kvinnlig könsstympning får manlig omskärelse konsekvenser för sexuallivet, fastän i annan omfattning. Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara oskulden innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera flickans och kvinnans sexualitet eftersom den sexuella njutningen minskar och hon antas vara trogen sin man. Könsstympning bygger på patriarkala strukturer och värderingar, där flickors kropp betraktas som ett objekt och en ägodel som ska styras och kontrolleras av män.

Könsstympning av flickor är en sedvänja och genomförs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och deras sexualitet.
Visa vulture

Könsstympning män att läsa
utbildning lpg massage
kivra ta bort
krona kursai
villa sparina
köpa mc hjälm
alex ceesay - när döden inte skrämmer längre

Omskärelse av snippan kallas också könsstympning. Det betyder att någon har skurit bort eller skadat delar av snippan. Det finns bra hjälp att få om du har varit med om en omskärelse som du mår dåligt av. Obs: känsliga bilder!

Det händer även att man syr ihop blygdläpparna och lämnar en liten öppen yta för mensblod och urin ska komma ut. Lund:Studentlitteratur Talle, A. (1987) "Kvinnlig könsstympning: Ett sätt att skapa kvinnor och män", i Kulick, D. (red.) Från kön till genus. Borås:Carlssons Thurén, T (2003 Hej! Den 8 mars släpps boken "Den nya mannen: om pojkar, män & slutet på könskampen" på Bookmark Förlag.Här några artiklar om boken, från Aftonbladet till höger, samt länk till en artikel på engelska på Medium, samt en i magazinet ScandinavianMAN. Permanenta medicinska komplikationer kan också uppstå, särskilt vid mer omfattande ingrepp.


Hur många sidor är bibeln
nar kan ditt korkort bli aterkallad

en könsstympning skulle motsvara hos mannen. Efter en stympning är infektionsris-ken mycket stor. Man kan insjukna i urinvägsinfektion, uppåtstigande infektion i buken, infektion i livmo-der och äggledare, förblödning, svår blodbrist, ständiga nervsmär-tor i de nervändar man kapat.

Det är också ett sätt att kontrollera flickans och kvinnans sexualitet eftersom den sexuella njutningen minskar och hon antas vara trogen sin man. Om vi slutar med könsstympning, så behöver vi starka män och vi har inte den typen av män. Flera länder har förbjudit ingreppet eller infört restriktioner. Egypten bannlyste könsstympning 2008 men lagen efterlevs inte och parlamentet väntas inom kort godkänna en ny lag som ska ge hårdare straff. Att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor är även starkt knutet till det jämställdhetspolitiska delmålet: Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

könsstympning och det är mycket vanligt att flickor på 13-16 år gifts bort med äldre män. Nu vill kvinno– och mansgrupperna ändra på detta. Vid ett möte i januari planerade grup-perna hur de ska besöka byar, skolor, basarer och kyrkor för att informera om dessa frå-gor, könsstympning är viktigast säger de.

Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Könsstympning är en mycket gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild religion. Det finns i många delar av världen men är vanligast i Afrika och i några länder i Mellanöstern och Asien. I de flesta länder där traditionen förekommer är den egentligen förbjuden. Till exempel i Egypten och Etiopien.

Så är det inte.