•Grundlärarprogrammet F-3 15 •Grundlärarprogrammet 4-6 10 •Ämneslärarprogram + KPU 3 _____ HT 19: 14 st. –alltid färre på hösten Underkänt betyg/När UU anser att VFU i Sverige är bättre •Behöver jag skriva motiveringar till alla 3 VFU-skolorna i ansökan? Nej,

1492

Kursen ges inom grundlärarprogrammet. Mål. Mål Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i matematik för grundlärarprogrammet årskurs 4-6. Lärandemål

I förskollärarprogrammet relateras VFU till det förskolepedagogiska området, där görs ingen åtskillnad Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. 2. Uppgifter om kursen du vill ersätta inom det program du läser. Ange den kurs som är inom programmet (som du inte har läst) Kursens innehåll ser du i kursplanen. Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 eller 4-6 och 2 https://uu.se/dbu moment, inklusive planering, sekvensering, provkonstruktion och bedömning. Johanna Nordling (förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet) Magdalena Nygaard (forskarutbildning) Stina Pousette (förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd) Lisa Regnéll (EDU Uppdrag, speciallärarprogrammet) Marie du Rietz (kurser inom grundlärarprogrammet på Campus Gotland) 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en grundlärarexamen.

Grundlärarprogrammet uu

  1. Cityakuten hötorget gynekolog
  2. Berom

Ansökan ska ha inkommit senast den 20 september för VFU-kurs under kommande vårtermin och senast den 1 mars för VFU-kurs under kommande hösttermin. • Grundlärarprogrammet • Ämneslärarprogrammet med inrikt-ning mot arbete i gymnasieskolan • Kompletterande lärarutbildning Kurser inom • Barn- och ungdomsvetenskap • Didaktik • Lärarfortbildning • Pedagogik • Pedagogiskt ledarskap • Specialpedagogik • Utbildningssociologi • Utbildningsvetenskap AvAncerAD nivå I syfte att öka grundlärarprogrammets popularitet erbjuder Campus Gotland och Region Gotland nya lärarstudenter att med lön tjänstgöra en dag i veckan vid utvalda skolor. Med Grundlärarprogrammet skaffar du dig nödvändig lärarbehörighet. Campus eller distans Vid Högskolan i Gävle kan du utbilda dig till grundlärare och välja antingen campusförlagd utbildning eller utbildning på distans. Om oss.

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen.

Ansvarar för frågor som rör lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programkommitténs sammansättning för mandatperioden 2020-07-01 – 2023-06-30: 1 4 ledamöter (programansvarig för lärarprogrammen [ordförande], tre lärarrepresentanter, sex studierektorer, två avnämare och två studenter.

Grundlärarprogrammet F-3 Grundlärarprogrammet 4-6 Ämneslärarprogrammet Kompletterande lärarutbildning (KPU) Komprimerad Kompletterande lärarutbildning (K-KPU) Speciallärarprogrammet Äldre lärarprogram. Om ni får problem med att ladda upp dokument, försök med en annan webbläsare eller från en annan dator.

Grundlärarprogrammet uu

VFU I (F-3) 4PE198. 24 februari. 12 mars. VFU I (4-6) 4PE199. 24 februari. 12 mars.

Grundlärarprogrammet uu

VFU I (F-3) 4PE198. 24 februari. 12 mars.
Partiell ekvivalens

Hösttermin 2021 Studieort. Umeå Undervisningsspråk.

UU-P4006 240 Läs kurs- eller p. A6b. Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering.
Holger danske

Grundlärarprogrammet uu tandställning göteborg billigt
esa in english
kontorslandskap forskning
network cisco switch price in bangladesh
nordea bank netbanking
anders hansson sectra
hur mycket måste du fakturera

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. Hösttermin 2021 Studieort. Umeå Undervisningsspråk. Svenska Studieform. Normal Studietakt. 100%

Ange den kurs som är inom programmet (som du inte har läst) Kursens innehåll ser du i kursplanen. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fyra år. Den aktuella studiegången gäller från höstterminen 2017.


Umea skolan
upprepad korttidsfrånvaro uppsägning

Gör din anmälan till Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet f [AT-tecken] edu.uu.se Telefon: 018-471 8308, 0498-108308 Mobiltelefon: 073-4618616

5 maj. VFU II (4-6) 4PE214. 20 april. 5 maj.

Om oss. Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur.

Hitta till Campus Gotland Förskollärarprogrammet: Lennart Ericsson (lennart.ericsson@uadm.uu.se) Grundlärarprogrammet: Mats Bratteby (mats.bratteby@uadm.uu.se) Ämneslärarprogrammet, KPU och KKPU: Karin Lemming Sandrup (karin.sandrup@uadm.uu.se) Har du frågor som rör kursens innehåll och upplägg kan du kontakta kursansvarig lärare.

Underlag för trepartssamtal i VFU 1.