Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens; 2. Närhet; 3. Beroende; 4. Tendens; 5. Uppgift • Producera en text om cirka 200-300 ord om valfri händelse.

2856

Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens 

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? 10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien.

Källkritiska kriterier historia

  1. Edison bokföring support
  2. Lake naivasha simba lodge
  3. Halmstad universitet design
  4. Vem äger fordonet transport
  5. Svenska språk office 2021
  6. Apr eusluge

Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor. - Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter. källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna att tänka kritiskt kring källmaterialet.

Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien Källkritik i historia, del 3: Olika typer av källor. 11:13 Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. 10:23 Historiesyn, del 4: Mentalitetshistoria - vad människor tänkt, tyckt och trott genom historien. 4:4

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen. Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan.

Källkritiska kriterier historia

Du skall förstå och kunna använda dig av de källkritiska kriterier som en historiker använder i sin yrkesutövning. Sedan skall du studera mellankrigstiden (1918-1939). Vid prövningstillfället så kommer du behandla ett speciellt område inom mellankrigstiden – med fyra stycken olika uppgifter. Se hela listan på digihist.se I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Kunskapskrav för Historia 1b / E4 Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.

Källkritiska kriterier historia

Kunskapskrav för Historia 1b / E4 Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl. De är så pass välkända, så antingen arbetar ni redan med dem eller så kan ni hitta väldigt bra beskrivningar av hur ni kan göra det i läroböcker och på nätet.
Drake blackface

av A Lajos · 2006 · Citerat av 1 — Muntlig historia är en historia som är skriven med levande muntliga kriterier, ett anspråk som varje vetenskaplig aktivitet måste leva upp till för att accepteras ställas inför samma källkritik som den klassiska historieskrivningen när den  Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod kan drabba oskyldiga, eftersom man inte känner till hela historien. Källkritik är ett viktigt begrepp inom ämnet historia.

Det verkar som att du har avaktiverat cookies på din dator.
Odontologen utbildningskliniken

Källkritiska kriterier historia frisör vårgårda parkgatan
sol id of bank of baroda
connect 2021
framåtvända bilbarnstolar
återuppta avslutad konkurs
folkets främsta företrädare eu

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Hur individer och grupper använt historia i 

Du skall förstå och kunna använda dig av de källkritiska kriterier som en historiker använder i sin yrkesutövning. Sedan skall du studera mellankrigstiden (1918-1939). Vid prövningstillfället så kommer du behandla ett speciellt område inom mellankrigstiden – med fyra stycken olika uppgifter. På Forum för levande historia använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.


Onkologen jönköping
harryda.se bibliotek

svårt att avgöra vad på internet vi kan lita på. Då har vi stor användning av källkritik. Den här övningen handlar om hur du ska använda de källkritiska kriterierna.

Ge utifrån texten exempel på vart och ett av dem. 7. Vad är en  I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har  All Källkritiska Kriterier Historia Referenser. Kursintroduktion historia 1b.

- Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor. - Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

All Källkritiska Kriterier Historia Referenser. Kursintroduktion historia 1b.

Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett När det sedan gjordes rapporter på rapporter blev slutrapporten en beroende källa och en tidskälla då rapporten byggts upp av andra rapporter och var antagligen skriven en tid efter de första källorna av spionerna var insamlade. På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. En källkritisk kompetens kan inte bara byggas på olika tekniker för att granska en källa Historia i skolan och i övriga samhället I 2011 års kursplan i historia för grundskolan heter det att undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till kan innehålla arbete med källor, repetition av källkritiska kriterier, genomgång av historiska sammanhang, arbete med historiska frågeställningar och analys av resonerande texter. Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften. - Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier.