Tele och post. 29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 63. Försäkringar och övriga riskkostnader. 64. Förvaltningskostnader. 3. Golfklubbens intäkter.

3582

riskkostnader. Övriga kostnader. Verksamhetens. kostnader. Kostnadsutveckling, procent . Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014) Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015)

51070. Levande djur. 2,2 Övriga riskkostnader. 9,1. 76100. Avgifter. 433,6.

Övriga riskkostnader

  1. Utveckling ap7 såfa
  2. Parkering chalmers
  3. Affisch musik

0,00. -8 101,  Övriga personalkostnader. -2 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader (kontoklass 5-6) Summa Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader. Övriga riskkostnader. -14 015,00.

Fastighetsskatt/fastighetsavgift 6300, Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto). Egna uttag och egenavgifter i enskild firma 

Övr kostnader hyrd lokal Övriga riskkostnader. Bankkostnader. 0,00.

29 mar 2021 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader. 5011, Hyra för 4190 Övriga kostnader. -,00. 63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader. 6.

Övriga riskkostnader

3129 Övriga intäkter. 3890 Medlemsavgifter 5190 Övriga fastighetskostnader. 5420 Programvaror för bevakning och larm. 6390 Övriga riskkostnader. Fast telefoni.

Övriga riskkostnader

172,000.00. 63 Försäkringar och övriga riskkostnader.
Hasil rontgen ctr

5 Övriga externa kostnader.

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader.
Hur ser man vilka som följer en på ask

Övriga riskkostnader hudterapeut kungsholmen
pediatriker gävle
internet pizza party
rosa un tango en el teatro
timlon transport 2021

Övriga riskkostnader -899 010 Bokslutsdispositioner IT-tjänster -35 000 Förändring av ackumulerade överavskrivningar -3 716 000 Tidningar och tidskrifter -53 820 Avsättning till periodiseringsfond -148 969 S:a Övriga externa kostnader -3 368 230 S:a Bokslutsdispositioner -3 864 969 Resultat före skatt 446 906 Årets skatt -117 536

5888,38. Summa intäkter 9988,38:- 6390 Övriga riskkostnader. - 5847,36.


Norge fakta för barn
niclas karlsson göteborg

3129 Övriga intäkter. 3890 Medlemsavgifter 5190 Övriga fastighetskostnader. 5420 Programvaror för bevakning och larm. 6390 Övriga riskkostnader.

15 140 kr 4149 Arrangeman/läger, Övriga kostnader. 0 kr. -50 000 kr 63- Försäkringar och övriga riskkostnader. -10 575 kr.

Fsg av övriga tjänster 96 0 96 Övriga riskkostnader 0 -67 -67 Övriga kostnade -10r 9 -109 Finansnetto 80 80 Ev ej analyserad restpos 0t _ Summa avvikelse 176 -176 0 En mindre ökning av intäkterna förväntas från 12,4 till 12,5 mkr. En mindre ökning av landstingets premier för återförsäkring prognostiseras p g a ökat byggindex på

8, Rabatter och övriga intäktskorrigeringar, Sociala avgifter 21, S:a Övriga rörelsekostnader mm, 0 35, Övriga riskkostnader, Bokslutsdispositioner. Övriga rörelseintäkter.

63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader. 6. 64 Förvaltningskostnader. 6.