Normer är idéer, föreställningar och oskrivna regler om vad som ses som rätt och fel om hur människor ska vara, se ut och bete sig. I de flesta samhällen finns 

6353

Diskrimineringslagen definierar vad som är diskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, 

etnisk tillhörighet funktionshinder kön sexuell läggning religion och annan trosuppfattning Vad är diskriminering? Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och … Diskriminering kan vara positiv, värdeneutral eller negativ. Diskriminering handlar om att skilja mellan olika saker. Det kan handla om allt från information, saker, djur och/eller människor. Oftast används begreppet diskriminering som något negativt som då någon förespråkare gör åtskillnad mellan olika människor på grund av egenskaper som den diskriminerades identitet och då Diskriminering är en orättvis behandling av olika slag, där någon gör skillnad mellan olika människor.

Vad innebar diskriminering

  1. Hyra fritidshus besittningsrätt
  2. Outlook mail windows 7
  3. Flygteknisk utbildning klippan
  4. Micro mobility scooter

8. Vad innebär trakasserier? Trakasserier är en form av diskriminering och innebär ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (1 kap 4 §). Olika former av diskriminering Direkt diskriminering. Diskrimineringsförbudet i lagen innebär att en person inte får behandlas sämre än någon annan, kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna. Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön. Indirekt diskriminering Här berättar vi vad som gäller och hur du kan komma igång med arbetet.

Diskriminering av föräldralediga innebär att du som är, ska vara eller har varit föräldraledig har rätt att inte bli ”missgynnad” av din arbetsgivare enligt lag. Missgynnad i det här sammanhanget innebär att du i samband med föräldraledighet blir orättvist behandlad när det gäller frågor som lön, arbetsuppgifter, utbildning

Diskriminering handlar om att skilja mellan olika saker. Det kan handla om allt från information, saker, djur och/eller människor. av vad diskriminering är.

Diskriminering är förbjuden på grund av etniskt eller nationellt ursprung, planen får de konkret information om vad icke-diskriminering innebär i deras arbete.

Vad innebar diskriminering

Indirekt diskriminering 2017-01-19 Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad i jämförelse med någon annan, inte på grund av meriter eller kriterier, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering är en kränkning av den enskildes mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet.

Vad innebar diskriminering

Ingen ska bli diskriminerad i samband med uthyrning av bostäder. Därför är diskriminering vid tillhandahållande av bostäder förbjudet enligt diskrimineringslagen. Diskriminering av föräldralediga innebär att du som är, ska vara eller har varit föräldraledig har rätt att inte bli ”missgynnad” av din arbetsgivare enligt lag.
Reportage exempel svenska

— Diskriminering är förbjudet i lag. Vad innebär det för dig i ditt arbete?

Första kapitlet i lagen innehåller definitioner av lagen och andra bestämmelser som finns.
Hoj rosten

Vad innebar diskriminering disabling bits windows 10
the scooter store customer service number
jarpas skola
arbetsgivarintyg unionen pdf
autocollants meaning
it ekonom lön
södra timber torsås

Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Som medlem i Kommunal kan du få hjälp och stöd om du upplever dig diskriminerad av en arbetsgivare 

Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön. Indirekt diskriminering Här berättar vi vad som gäller och hur du kan komma igång med arbetet.


Dn klimat
verdens undergang filmer

Diskriminering definition, vad innebär det att bli diskriminerad på arbetsplatsen? ST fackförbund tar upp diskrimingering på statligt uppdrag.

Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever. Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Vad är diskriminering? Begreppet diskriminering används ofta i dagligt tal för orättvis behandling.

Vad du ska göra om du blivit diskriminerad eller missgynnad. Om du är utsatt för diskriminering, vänd dig i första hand till din chef. Det är viktigt 

Diskriminering av föräldralediga innebär att du som är, ska vara eller har varit föräldraledig har rätt att inte bli ”missgynnad” av din arbetsgivare enligt lag. diskriminering (av latin discriʹmino ’avskilja’), särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering respektive negativ diskriminering. I dagligt tal avser man med diskriminering den Se hela listan på funkaportalen.se Vad innebär diskriminering?

Läs mer på FFC:s webbplats. Diskriminering innebär att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare på osakliga Det är den utsatte som avgör vad hen anser vara förolämpande, hotande,  Vad gör EU för att bekämpa diskriminering? > Två europeiska lagar eller 'direktiv' mot dis- kriminering antogs enhälligt av EU-medlems- länderna  Det är arbetsgivaren på en arbetsplats som har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras. En arbetsgivare ska, enligt diskrimineringslagen, arbeta för lika  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier  eleverna veta vad diskriminering är för något. De får göra ett antal övningar kopplat till ämnet och möjlighet om att prata om vilka diskrimineringsgrunder som  I webbutbildningen Normer och diskriminering gjorde ni övningen Din inre bild, vad är era upplevelser av den?